Jaki jest cel badań wytrzymałości materiałów?

 

Najlepszy wybór do testów ściskania betonu i materiałów konstrukcyjnych o dużej wytrzymałości to maszyny wytrzymałościowe. Są to urządzenia, w których mocuje się próbkę materiału, ustawia obciążenie i można badać jego właściwości mechaniczne takie jak wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i inne. Pośrednio, można badać takie parametry jak moduł Younga oraz odnaleźć wartość siły, po której materiał odkształca się stale.

Do czego służy maszyna wytrzymałościowa?

maszyny wytrzymałościoweDobra maszyna wytrzymałościowa pozwala na kontrolę prędkości obciążenia przy użyciu elektroniki. Do tego typu urządzenia konieczny jest komputer z oprogramowaniem do testowania. Szeroka przestrzeń robocza umożliwiająca testowanie próbek cylindrycznych, sześciennych i pryzmatycznych o różnych wymiarach to podstawowa cecha do ergonomicznych badań. Płyty kompresyjne powinny być wykonane z hartowanej stali z uziemionym miejscem styku, spełniające wszystkie wymagania dotyczące twardości, płaskości i szorstkości. Maszynę programuje się, aby ustalić siłę działającą na próbkę oraz prędkość z jaką jest ładowana. W przypadku testów powtarzalnych powrót tłoka do pozycji testowej jest automatyczny i programowalny, aby zwiększyć częstotliwość testów i produktywność laboratorium. Automatyczne odczytanie obciążenia i obliczenie wytrzymałości na ściskanie materiału w zależności od powierzchni próbki ułatwia analizę danych z maszyny. Dane z każdego testu są zapisywane i można je pobrać w celu późniejszej analizy. Maszyny wytrzymałościowe są stosowane w laboratoriach nauk materiałowych, w celu badania właściwości materiałów, które są już w użyciu, jako kontrola jakości oraz materiałów nowych. Rozwój przemysłu zmusza naukowców do prób uzyskiwania coraz lepszych materiałów, w zależności od zastosowania. Na przykład materiały stosowane do kontaktu z ludzkimi tkankami powinny być biozgodne, ale także odpowiednio wytrzymałe. Obecnie nie istnieje całkowicie zgodny materiał, który nie ulegał by zużyciu w środowisku tkankowym, więc nowe materiały są poszukiwane stale.

Testy materiałów przed ich zastosowaniem w produkcji nowych części i elementów powinny być dobrze zbadane aby móc zapobiec ich przedwczesnemu zużyciu i móc zapewnić ich niezawodność. Z tego powodu maszyny wytrzymałościowe są kluczowym urządzeniem do badania właściwości wytrzymałościowych zarówno stali, żeliw, ale także tworzyw sztucznych.

 

W Warszawie można zamówić reklamowe torby<< >>Meble z drewna są bardzo eleganckie

About the author : kamilj