Szukanie przodków na dwa sposoby

Zagadnienie poszukiwania własnych przodków może być rozpatrywane na dwa sposoby. Tradycyjne ujęcie każe nam poszukiwać przodków w archiwach, w pamięci innych osób, w historii. Drugie ujęcie dotyczy poszukiwania żyjących osób, naszych przodków, z którymi z różnych przyczyn nie mamy obecnie kontaktu. W obu tych przypadkach przedmiot sprawy jest taki sam, jednak są to odmienne typy i rodzaje działalności.

O metodologiach poszukiwania przodków

szukanie przodkówW przypadku, kiedy chcemy odszukać przodków w sensie historycznym potrzebujemy skorzystać z metodologii poszukiwawczej opartej na archiwistyce, historii, geopolityce i szczegółowej znajomości historii administracji na poszukiwanym terenie. Tego typu poszukiwania odbywają się w archiwach państwowych, archiwach kościelnych, bibliotekach. Osoby poszukujące badają dokładnie źródła dokumentacyjne oraz to, gdzie tego typu źródeł można szukać. Biorąc pod uwagę historię naszego narodu, nie możemy oczekiwać, że źródła metrykalno-historyczne czekają na nas w miejscu, w którym się urodziliśmy bądź urodzili się nasi przodkowie. Drugi rodzaj poszukiwań to próba odnalezienia przodków, żyjących w niedalekiej przeszłości lub żyjących aktualnie. Istnieje wiele rodzajów powodów, dla których możemy próbować odnaleźć naszych przodków za pomocą drugiej metodologii: chęć poznania ich aktualnego życia, zaszłości z przeszłości, które wymagają wyjaśnienia, kwestie prawne i wiele innych. Szukanie przodków na drugi sposób, wymaga zazwyczaj większej pracy w tzw. terenie. Rozpytanie ludzi, którzy mogli mieć styczność z poszukiwanymi, rozpytanie w miejscu ich pobytu, czy w miejscach ich przeszłej bądź teraźniejszej aktywności zawodowej.

W każdym przypadku, bez względu na to z jakich powodów zdecydujemy się na kontakt z firmą, której chcemy zlecić poszukiwanie przodków, będziemy szukać firm dobrze odnajdujących się w świecie szeroko pojętej detektywistyki. W zależności od tego, kogo z naszych przodków szukamy, akcent prowadzonej przez tę firmę działalności powinien w większym stopniu padać bądź to w stronę archiwistyki bądź współczesnej detektywistyki.

Meble z drewna są bardzo eleganckie<< >>Przyjemny wypoczynek ze świecami Kringle Candle

About the author : Wiesław Kowal