Nowoczesne technologie na terenie łódzkiego

 

Rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju media takie jak chociażby prąd czy ciepło powoduje poszukiwanie alternatywnych sposobów ich wytworzenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których media te są wytwarzane w tradycyjny sposób. Mowa tutaj o spalaniu paliw konwencjonalnych takich jak chociażby węgiel brunatny czy kamienny. W wyniku tego powstaje wiele zanieczyszczeń, które finalnie są emitowane do atmosfery i zanieczyszczają środowisko.

Ciepło i efektywny sposób jego pozyskania

pompy ciepła łódzkieWłaśnie dlatego na terenie wielu województw zostały uruchomione programy operacyjne, których celem jest dofinansowanie proekologicznych instalacji. Przykładem takiego województwa jest łódzkie na terenie którego spotkać można coraz więcej instalacji odnawialnych źródeł energii. Dzięki nim w zauważalny sposób może zostać ograniczona emisja szkodliwych substancji do otoczenia. Szczególnie popularne są pompy ciepła – łódzkie, które można spotkać zarówno w obiektach prywatnych jak i również publicznych. Pozwalają one w ekologiczny sposób pozyskać energię cieplną, która następnie jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń lub wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Warto dodać, że do funkcjonowania pompy ciepła wymagana jest energia elektryczna, która zasila sprężarkę. Niemniej jednak stosunek pobranej energii elektrycznej do energii cieplnej uzyskanej często wynosi 1:4 lub więcej. Jak widać rozwiązania te są bardzo wydajne. Co roku na rynku pojawiają się nowe modele i odmiany pomp co sprawia, że ceny zakupu maleją sprawność natomiast wzrasta. Świetnym rozwiązaniem jest również wykorzystanie układów hybrydowych.

W takim rozwiązaniu do zasilania sprężarki służy energia elektryczna pozyskana z takich źródeł jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. W tym układzie zapotrzebowanie na energię z zewnątrz jest praktycznie zerowe. Warto dodać, że na terenie Łódzkiego funkcjonuje wiele firm projektowych oraz montażowych, które specjalizują się właśnie w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu możliwe jest profesjonalne zwymiarowanie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną. Na tej podstawie dobierane są poszczególne elementy systemu, które następnie są ze sobą integrowane. Tylko w ten sposób można uzyskać optymalne wyniki jeśli chodzi o sprawność.

 

Polecane malowanie motocykli<< >>Jak wyburzyć budynek?

About the author : Marian Dąb